Egzamin dla kandydatów na selekcjonera samców zwierzyny płowej i muflonów – sierpień 2021

Egzamin dla kandydatów na selekcjonera samców zwierzyny płowej i muflonów – sierpień 2021

Słupsk,13.07.2021r.

Zawiadomienie

Na podstawie § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie uprawnień do wykonywania polowania, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej zarządza j/n:

 1. Wyznacza się termin egzaminu pisemnego mającego na celu uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania, na dzień 16 -17.08.2021 roku od godziny 8:00 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Słupsku przy ul. Nowowiejskiej 13.
  Mając na uwadze bezpieczeństwo i zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego w dobie pandemii koronawirusa, wyznacza się podział na grupy osób zdających:

16.08.2021 r.:

 • I grupa – godz. 8:00 (max 25 osób)
 • II grupa – godz. 10:30 (max 25 osób)
 • III grupa – godz.13:00 (max 25 osób)

17.08.2021r.:

 • I grupa – godz. 8:00 (max 25 osób)
 • II grupa – godz. 10:30 (max 25 osób)
 • III grupa – godz.13:00 (max 25 osób)

2. Wyznacza się termin egzaminu ustnego mającego na celu uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania, na dzień 19-20.08.2021 roku od godziny 8:00 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Słupsku przy ul. Nowowiejskiej 13.

 • I grupa – 19.08.2021r. od godz. 8:00 
 • II grupa – 20.08.2021r. od godz. 8:00

3. Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu, zobowiązane są dostarczyć wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie uprawnień do wykonywania polowania, o dopuszczenie do egzaminu, do siedziby Zarządu Okręgowego PZŁ w Słupsku do 09.08.2021 roku za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej (mailowo).

4. Podział  na grupy ustalony zostanie po weryfikacji wniosków i zostanie przesłany do zainteresowanych.

5.Informujemy, że do egzaminów mogą przystąpić osoby, które będą zdawały egzamin poprawkowy z tego zakresu.

 

Załączniki:

– Wniosek o dopuszczenie do egzaminu WORD