Okręgowy Sąd Łowiecki

LPImię i nazwisko oraz funkcja w zarządzie
1Kulwikowski Rafał – Prezes
2Ordon Wiktor – Zastępca prezesa
3Karpowicz Antoni
4Banaszek Krzysztof
5Hatowski Stanisław
6Talaga Stanisław
7Zubel Zbigniew
8Jorman Arkadiusz