Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Słupsk

Zarząd okręgowy

Michał Pobiedziński
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

Łowczy Okręgowy jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 2008 r., z uprawnieniami selekcjonerskimi od 2011 r. Związany jest z Kołem Łowieckim nr 1 „Kormoran” Lębork, w którym w latach 2015 – 2022 pełnił funkcję Łowczego, a od roku 2022 pełni funkcję Prezesa.

Michał Pobiedziński został odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz medalem Zasłużony dla Łowiectwa Słupskiego.

Posiada uprawnienia Instruktora i Sędziego Strzelectwa Myśliwskiego oraz lektora Prawa łowieckiego.

Wykształcenie wyższe, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Członkowie Zarządu Okręgowego

Członek Zarządu

Jest członkiem PZŁ od 1984 roku. Pełnił do tej pory szereg funkcji w Zrzeszeniu: członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Vice przewodniczący Kapituły Odznaczeń przy ZO PZŁ w Słupsku, skarbnik w kole łowieckim, Prezes koła „Orzeł” Człuchów po dziś dzień.

Jacek Dragun odznaczony został Złomem, Złotym, Srebrnym, Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz medalem Zasłużony dla Łowiectwa Słupskiego.

Posiada uprawnienia Instruktora i Sędziego Strzelectwa Myśliwskiego, Instruktora Kynologicznego, ukończył kurs w zakresie szacowania szkód łowieckich, zdał egzamin państwowy ze „Znajomości Zasad Wykonywania Polowania oraz Zasad Ochrony Przyrody”.

Wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej.

Członek Zarządu

Z wykształcenia i zawodu leśnik. Myśliwy z trzydziestoletnim stażem. Od początku do dzisiaj związany z Kołem Łowieckim „BIELSKO” w Bielsku Białej, obwodem 105 na Kaszubach. Pełnił funkcje od gospodarza łowiska, vice-prezesa koła oraz łowczego obwodu 105 KŁ” BIELSKO”. Członek byłej Okręgowej Rady Łowieckiej w Słupsku. Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie. W łowiectwie przykładający szczególną wagę do wymiaru koleżeńskiego, wzorcowej oprawy łowów i współpracy z rolnikami i leśnikami.

Miłośnik fotografii przyrodniczej z ukierunkowaniem na życie jeleni.

Członek Zarządu

Urodzony 3 stycznia 1981 roku w Człuchowie. Żonaty, ojciec dwóch synów. Studia ukończone w 2005 roku na Akademii Rolniczej w Poznaniu z tytułem mgr inż. leśnictwa. Pracuje w rodzinnej firmie. W PZŁ od 1999 roku. Od początku członek koła łowieckiego „DARZBÓR” w Człuchowie. Odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Łowiectwa.

Członek Zarządu

Jest członkiem PZŁ od 1986 roku. Pełnił do tej pory szereg funkcji w Zrzeszeniu: Sekretarz Wojewódzkiej Rady Łowieckiej, Sekretarz Okręgowej Rady Łowieckiej, Przewodniczący Komisji Odznaczeń Łowieckich ORŁ, Prezes Zarządu Wojskowego Koła Łowieckiego „Wilk”.

Odznaczony Złomem, Złotym, Srebrnym, Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej.