Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Słupsk

Pliki do pobrania

Pobierz

 1. Deklaracja o przyjęcie do koła łowieckiego
 2. Druk oświadczenia lustracyjnego
 3. Druk informacji o złożeniu ośw. lustracyjnego
 4. Inwazyjne Gatunki Obce – wzór zgłoszenia do Ministra właściwego ds. środowiska
 5. Protokół czynności gospodarczej
 6. Sprawozdanie z polowania zbiorowego
 7. Sprawozdanie z treningu strzeleckiego
 8. Umowa strażnik
 9. Umowa użyczenia broni i amunicji
 10. Zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych
 11. Zgoda na dostarczanie korespondencji drogą elektroniczną
 12. Umowa sprzedaży broni
 13. EKEP Instrukcja instalacji na urządzenia mobilne
 14. Informator dotyczący sprzedaży bezposredniej
 15. Roczny Plan Łowiecki 2022
 16. Formularz inwentaryzacji zwierzyny
 17. Sprawozdanie z treningu strzeleckiego
 18. Strój organizacyjny wraz z dystynkcjami
 19. Załącznik do Łow
 20. Regulamin Kapituły Odznaczeń Łowieckich
 21. Druk wymiany legitymacji
 22. Deklaracja członkowska do PZŁ osoby fizycznej
 23. Wniosek o przyjęcie na staż (załącznik do UCHWAŁY NRŁ)
 24. Karta zestrzału_PL
 25. Wzór protokołu szacowania ostatecznego
 26. Wzór protokołu oględzin
 27. Postępowanie z tuszami
 28. Protokół ubytku zwierzyny obowiązujący na terenie RDLP Szczecinek_30.01.2020
 29. Protokół ubytków zwierzyny obowiązujący na terenie RDLP Gdańsk
 30. Wniosek na odznaczenie myśliwego
 31. Wniosek na odznaczenie Koła Łowieckiego
 32. Korekta RPŁ – druk