Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Słupsk

Pliki do pobrania

Pobierz

 1. Deklaracja o przyjęcie do koła łowieckiego
 2. Druk oświadczenia lustracyjnego
 3. Druk informacji o złożeniu ośw. lustracyjnego
 4. Inwazyjne Gatunki Obce – wzór zgłoszenia do Ministra właściwego ds. środowiska
 5. Protokół czynności gospodarczej
 6. Sprawozdanie z polowania zbiorowego
 7. Sprawozdanie z treningu strzeleckiego
 8. Umowa strażnik
 9. Umowa użyczenia broni i amunicji
 10. Zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych
 11. Kryteria odstrzału jeleni – byków na terenie słupskiego okręgu PZŁ
 12. Zgoda na dostarczanie korespondencji drogą elektroniczną
 13. Umowa sprzedaży broni
 14. EKEP Instrukcja instalacji na urządzenia mobilne
 15. Informator dotyczący sprzedaży bezpośredniej
 16. Instrukcja prowadzenia obowiązkowej dokumentacji w kołach łowieckich oraz jej archiwizacji – ZG PZŁ
 17. Roczny Plan Łowiecki
 18. Formularz inwentaryzacji zwierzyny
 19. Strój organizacyjny wraz z dystynkcjami
 20. Załącznik do Łow
 21. Regulamin Kapituły Odznaczeń Łowieckich
 22. Druk wymiany legitymacji
 23. Deklaracja członkowska do PZŁ osoby fizycznej
 24. Wniosek o przyjęcie na staż (załącznik do UCHWAŁY NRŁ)
 25. Karta zestrzału_PL
 26. Wzór protokołu szacowania ostatecznego
 27. Wzór protokołu oględzin
 28. Postępowanie z tuszami
 29. Protokół ubytku zwierzyny obowiązujący na terenie RDLP Szczecinek_30.01.2020
 30. Protokół ubytków zwierzyny obowiązujący na terenie RDLP Gdańsk
 31. Wniosek na odznaczenie myśliwego
 32. Wniosek na odznaczenie Koła Łowieckiego
 33. Korekta RPŁ – druk
 34. Wniosek o odznaczenie myśliwego – odznaczenie słupskie
 35. Wniosek o odznaczenie Koła Łowieckiego – odznaczenie słupskie
 36. Wniosek o odznaczenie niemyśliwych – odznaczenie słupskie
 37. Zgoda RODO – odznaczenie słupskie
 38. Zgłoszenie zasiedlenia Bażanta do Ministerstwa Klimatu i Środowiska 2023