Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Słupsk

Egzaminy dla kandydatów do PZŁ 10.06. – 12.06.2024 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 5 ust. 2 oraz § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej zarządza j/n:

 1. Wyznacza się termin egzaminu pisemnego (test wyboru), mającego na celu uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania na dzień 10.06.2024 r. od godz. 8:00 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Słupsku przy ul. Nowowiejskiej 13.
  I grupa – od godz. 8:00 (30 osób)
  II grupa – od godz. 10:30 (30 osób)
  III grupa – od godz. 13:00 (30 osób)
 2. Wyznacza się termin egzaminu ustnego, mającego na celu uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania na dzień 11.06.2024 r. od godz. 8:00. Harmonogram wejść na egzamin ustny zostanie określony po uwzględnieniu wyników z egzaminu testowego. Przewodniczący Komisji poinformuje podczas egzaminu pisemnego o kolejności przystępowania do egzaminu ustnego.
 3. Wyznacza się termin egzaminu praktycznego, mającego na celu uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania na dzień 12.06.2024 r. od godz. 9:00 na Strzelnicy Myśliwskiej w Miastku. Na egzamin praktyczny (strzelecki) należy stawić się z opiekunem oraz stosowną ilością amunicji.
 4. Wnioski o przystąpienie do egzaminu należy przesłać pocztą tradycyjną bądź elektroniczną (szkoleniaslupsk@pzlow.pl) do siedziby tut. ZO, według załączonego wzoru do dnia 03.06.2024 r. Osoby, które nie złożą wniosku w terminie, nie będą miały możliwości przystąpienia do egzaminu.
 5. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu pisemnego zdający ma prawo przystąpić do egzaminu praktycznego bez względu na wynik egzaminu ustnego.
 6. Podział na grupy wymienione w pkt 1 ustalony zostanie według kolejności wpływu wniosków. Informacja o przydziale do danej grupy przekazana zostanie każdemu uczestnikowi drogą telefoniczną bądź mailową. 
 7. W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z biurem tut. Zarządu Okręgowego.

DO POBRANIA:

 1. Wniosek o egzamin – uprawnienia podstawowe
Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱