Przekaż 1,5 % podatku dla zwierzyny drobnej - FUNDACJA HODOWLI I REINTRODUKCJI ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH (KRS: 0000319773)

Zarząd Okręgowy Słupsk

Egzaminy dla kandydatów na selekcjonera – 15.03.2023r.

Na podstawie § 5 ust. 2 oraz § 16  ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uprawnień selekcjonerskich do wykonywania polowania, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej zarządza j/n:

Wyznacza się termin egzaminu pisemnego (test wyboru), mającego na celu uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania na dzień 15.03.2023r. od godz. 8:00 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Słupsku przy ul. Nowowiejskiej 13.

Wyznacza się termin egzaminu ustnego, mającego na celu uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania na dzień 15.03.2023r. od godz. 10:30.

Wnioski o przystąpienie do egzaminu należy przesłać  do siedziby tut. ZO pocztą tradycyjną bądź elektroniczną (szkoleniaslupsk@pzlow.pl), według załączonego wzoru do dnia 10.03.2023r. Osoby, które nie złożą wniosku w terminie, nie będą miały możliwości przystąpienia do egzaminu.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z biurem tut. Zarządu Okręgowego.

Załącznik:

  1. Zgłoszenie na egzamin
Udostępnij
Twitter
WhatsApp