Jubileusz 65-lecia Koła Łowieckiego Darzbór w Człuchowie

Jubileusz 65-lecia Koła Łowieckiego Darzbór w Człuchowie

Jubileusz 65 – lecia Koła Łowieckiego DARZBÓR w Człuchowie to nie tylko czas zabawy, ale również podsumowań, wspomnień i refleksji.

Przez tych wiele lat jako członkowie PZŁ walczymy o dobre imię polskiego myśliwego, które w ostatnich latach niejednokrotnie pokazywane jest z niekorzystnej perspektywy. Podstawowy cel to uświadomienie społeczeństwu, że zachowanie przyrody w takiej formie, która zagwarantuje jej prawidłowe funkcjonowanie nie jest możliwe bez odpowiedzialnego myśliwego. Chronimy zwierzynę dziko żyjącą przed kłusownictwem współpracując ze strażą leśną i Komendą Powiatową Policji. Ochraniamy pola i uprawy naszych rolników nie tylko poprzez odstrzał, ale również uprawiając na pasach zaporowych atrakcyjne dla zwierzyny rośliny. Zainwestowaliśmy też w sprzęt który, ułatwia nam wykonywanie codziennych prac związanych z uprawą poletek, transportem urządzeń łowieckich i dokarmianiem zwierzyny.

Rozszerzyliśmy współpracę z placówkami oświatowymi, głownie ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Przyjaciół Ziemi, Przedszkolem Miejskim Jacka i Agatki oraz ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Człuchowie. Wspólnie z Nadleśnictwem Człuchów i gronem pedagogicznym organizowaliśmy konkursy, turnieje, akcje ekologiczne.

Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu gości m.in. Starosta Powiatu Człuchowskiego Pan Aleksander Gappa, Burmistrz Miasta Człuchów, Wójtowie Gminy Człuchów i Przechlewo, Kierownik Biura Zarządu Okręgowego PZŁ w Słupsku, Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny PZŁ w Słupsku, Zarządy Kół Łowieckich oraz wielu innych gości których można by długo wymieniać.

Uroczystości dopisała również pogoda, a myśliwi i goście we wspaniałych humorach świętowali do późnych godzin nocnych.

Tomasz Śmiechowski