Przekaż 1,5 % podatku dla zwierzyny drobnej - FUNDACJA HODOWLI I REINTRODUKCJI ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH (KRS: 0000319773)

Zarząd Okręgowy Słupsk

Kurs na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania 2023

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku informuje o organizacji kursu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania.

Kurs rozpocznie się w dniu 16 stycznia 2023 roku o godzinie 9:00. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest uiszczenie opłaty w wysokości 1600 zł (w cenę kursu zostało wliczone szkolenie praktyczne na strzelnicy, wyjazd szkoleniowy do OHZ-ów RDLP w Szczecinku oraz OHZ-u PZŁ w Dretyniu, szkolenie weterynaryjne, materiały dydaktyczne) na numer rachunku bankowego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku: 56 1240 3770 1111 0000 4068 2943 z dopiskiem – opłata za kurs dla kandydatów do PZŁ – imię i nazwisko. Opłatę należy uiścić do 13 stycznia 2023 roku.

Osoby chętne do odbycia szkolenia muszą zgłosić swój akces do dnia 13 stycznia 2023 roku poprzez przesłanie wniosku drogą mailową na adres: szkoleniaslupsk@pzlow.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby biura: ul. Nowowiejska 13, 76-200 Słupsk. Kurs będzie obejmował spotkania według załączonego harmonogramu.

DO POBRANIA:

  1. WNIOSEK PDF
  2. REGULAMIN PDF
  3. Harmonogram szkolenia teoretycznego dla kandydatów do PZŁ 2023
Udostępnij
Twitter
WhatsApp