Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Słupsk

Nic o nas bez nas

W zgodzie po wspólnym spotkaniu i ustaleniach Głównego Konserwatora Przyrody, Podsekretarza Stanu Mikołaja Dorożały oraz Polskiego Związku Łowieckiego przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska powstaje zespół ds. reformy łowiectwa. Polski Związek Łowiecki weźmie czynny udział w pracach tego zespołu. Otrzymaliśmy zapewnienie resortu, że wszelkie decyzje merytoryczne mające wpływ na łowiectwo w Polsce będą konsultowane i opracowywane w oparciu o wyniki pracy tego zespołu.  

Skład zespołu

Z ramienia Zarządu Głównego w pracach zespołu będzie uczestniczył nowo powołany członek Zarządu Głównego Krzysztof Kowalewski. Naczelną Radę Łowiecką reprezentować będzie wiceprezes Rafał Ciszewski.

Świat nauki z rekomendacji organizacji łowieckich reprezentować będą prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz, Prof. dr hab. Henryk Okarma oraz prof. dr hab. Wanda Olech. Dodatkowo w pracach zespołu wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi by wielowymiarowo rozmawiać o gospodarce łowieckiej.

Zgodnie z ustaleniami z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w pracach zespołu wezmą także udział przedstawiciele świata nauki niezrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim, przedstawiciele MKiŚ a także osoby trzecie, zapraszane przez przewodniczącego zespołu, z inicjatywy lub na wniosek członka zespołu. Mają to być osoby, których wiedza i doświadczenie przysłużą się pracy zespołu. Z uwagi na dużą liczbę wniosków ze strony lokalnych kół łowieckich Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwróciło się z prośbą do Polskiego Związku Łowieckiego o umożliwienie wzięcia udziału w pracy zespołu przedstawicielowi danego regionalnego koła w zależności od tematu, który będzie omawiany.

Cel zespołu

Celem zespołu jest przygotowanie przemyślanych zmian opartych na merytorycznym dialogu. Zmian, które będą zachowywały nasze tradycje i wprowadzały łowiectwo w nowe stulecie, a jednocześnie odpowiedzą na oczekiwania społeczne. To nasza wspólna sprawa, dlatego będziemy prowadzić dialog oparty na wiedzy i dorobku świata nauki.

 Zamierzamy wykorzystać łączące nas wartości, aby wypracować rozwiązania w tych obszarach, w których się różnimy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska będzie platformą do wymiany poglądów i pracy nad zmianami. Zespół jest odpowiedzią na wyzwania środowiskowe XXI wieku.

Siła argumentów

Pokazaliśmy że jedność buduje, dlatego apelujemy do Was o zaufanie do władz PZŁ i do powstającego zespołu, żebyśmy mogli w spokoju i skupieniu pracować ku lepszym i akceptowalnym dla naszego środowiska zmianom łowiectwa w Polsce.

Uważamy, że należy podejmować dialog i rozmowę, a skrajne emocje złagodzić. Prosimy o powstrzymanie emocji w przestrzeni publicznej oraz Internecie, by tak ważne reformy przeprowadzić w spokoju, opierając się na merytoryce, a nie w nastrojach wzajemnej kampanii nienawiści. Chcemy pokazać, że nasze środowisko jest otwarte na wymianę poglądów i argumentów. To siła argumentów ma dawać kształt łowiectwa w Polsce, a nie argumenty siły.

Strategia dla łowiectwa

Realizujemy równolegle działania, które będą oddziaływać na Polski Związek Łowiecki długofalowo oraz wzmacniać obraz Związku w świadomości społeczeństwa. Mamy na myśli m.in wdrożenie długofalowej strategii dla łowiectwa w Polsce, wykorzystującej potencjał i dorobek Związku do realizacji zadań państwa. Dołożymy wszelkich starań aby Związek stał się w najbliższym czasie organizacją pożytku publicznego. Nie ustępujemy też w wysiłkach nad przywróceniem Związkowi samorządności.

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego

Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej

 

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱