Przekaż 1,5 % podatku dla zwierzyny drobnej - FUNDACJA HODOWLI I REINTRODUKCJI ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH (KRS: 0000319773)

Zarząd Okręgowy Słupsk

Nominacja do tytułu „Osobowość Roku 2022”

Szanowne Koleżanki i Koledzy, myśliwi słupskiego okręgu PZŁ.

11 stycznia 2023 roku otrzymałem informację, iż Kapituła Redakcji „Dziennika Bałtyckiego” i „Głosu Pomorza” nominowała mnie do tytułu „Osobowość Roku 2022” w kategorii „Działalność społeczna i charytatywna”. Uzasadnieniem nominacji jest wkład w życie społeczności, w szczególności za akcje społeczne, charytatywne, edukacyjne inicjowane i organizowane przez słupski okręg Polskiego Związku Łowieckiego.

Personalne wyróżnienie, które jest dla mnie miłym zaskoczeniem, stanowi tak naprawdę wyróżnienie wszystkich myśliwych naszego okręgu, którzy codziennie wspierają działania Zarządu Okręgowego PZŁ w Słupsku oraz kół łowieckich w naszych wspólnych inicjatywach. To dzięki zaangażowaniu wielu z nas, działania myśliwych zostały dostrzeżone już nie tylko przez nasze środowisko. Wszyscy zostaliśmy uhonorowani i docenieni za starania dla dobra społeczeństwa!

Serdecznie dziękuję za zaangażowanie, poświęcony czas, oryginalne pomysły i ogromny entuzjazm w naszych działaniach, które przyczyniły się do tej nominacji. Szczególne podziękowania składam członkom komisji promocji, etyki i tradycji łowieckich; pracownikom biura; zarządom kół łowieckich; indywidualnie zaangażowanym myśliwym oraz członkom Zarządu Okręgowego.

Niech to wyróżnienie będzie dla nas motywacją do dalszych działań społecznych i charytatywnych, gdyż przynoszą one wiele radości i uśmiechu innym.

Z wyrazami szacunku
Michał Pobiedziński

Łowczy Okręgowy

Udostępnij
Twitter
WhatsApp