Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Słupsk

Okręgowe Zawody w Strzelaniach Myśliwskich – 10.06.2023 r.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku wraz z Komisją Strzelecką zapraszają na Okręgowe Zawody w Strzelaniach Myśliwskich, które odbędą się w dniu 10.06.2023 r. na strzelnicy myśliwskiej PZŁ w Miastku.

Prosimy Zarządy Kół oraz zawodników indywidualnych o przesyłanie imiennych zgłoszeń do dnia 02.06.2023 r. uwzględniając, podane w załączonym poniżej regulaminie, klasyfikacje indywidualne i drużynowe oraz klasy strzeleckie uczestników na adres mailowy: zawodyslupsk@pzlow.pl . Wpisowe od zawodnika wynosi 200 zł i należy je wpłacić na konto ZO PZŁ Słupsk: 56 1240 3770 1111 0000 4068 2943. W tytule proszę wpisać – „zawody okręgowe Słupsk 2023 Koło Łowieckie ………..” w przypadku reprezentantów koła lub „zawody okręgowe Słupsk 2023 imię i nazwisko” w przypadku zgłoszeń indywidualnych.

Termin zgłoszeń i wpłat upływa 02.06.2023 roku. W późniejszym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Prosimy Zarządy Kół Łowieckich o poinformowanie stażystów o zawodach celem zgłoszenia się do pomocy przy obsłudze tego wydarzenia. Stażyści powinni zgłosić swoją obecność telefonicznie bądź mailowo do biura Zarządu okręgowego PZŁ, a także zabrać na zawody dziennik stażysty celem umieszczenia w nim adnotacji o obecności.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o telefoniczny kontakt z biurem ZO bądź z przewodniczącym komisji strzeleckiej kol. Krzysztofem Piotrowskim (tel.500-129-555) lub sekretarzem komisji kol. Andrzejem Nosko (tel. 666-905-699).

Serdecznie zapraszamy!

REGULAMIN

Udostępnij
Twitter
WhatsApp