Polowanie zbiorowe w KŁ Orzeł w Człuchowie z udziałem Łowczego Krajowego

Polowanie zbiorowe w KŁ Orzeł w Człuchowie z udziałem Łowczego Krajowego

Polowanie zbiorowe w KŁ Orzeł w Człuchowie z udziałem Łowczego Krajowego

W dniu 9.11.2019 odbyło się polowanie zbiorowe dla grupy Kolegów z Okręgu Płockiego, którzy już od kilku lat odwiedzają łowiska Koła Łowieckiego „Orzeł” w Człuchowie. Wydarzeniem był udział Łowczego Krajowego Kol. Alberta Kołodziejskiego, który co prawda nic nie pozyskał ale miał możliwość oddania strzału do jeleni i dzików. W polowaniu uczestniczył też Nadleśniczy kolega  Roman Zblewski z Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie, na terenie którego polowanie się odbywało w obwodzie łowieckim nr 316. Zbiorówkę dla 16 myśliwych zakończono uroczystym pokotem, podczas którego odbyło się pasowanie jednego z kolegów , który pozyskał swojego pierwszego jelenia byka. Mimo deszczowej aury na pokocie otrąbiono 11 jeleni, 7 dzików i 2 sarny. Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe upominki związane z niedawnym Jubileuszem 65-lecia KŁ „Orzeł”. Według wypowiedzianych przez ŁK słów na zakończenie łowów,  jest on spokojny o nasz Okręg jeśli wszystko funkcjonuje tutaj tak jak w KŁ Orzeł w Człuchowie.

Na zdjęciu moment wpisania się Łowczego Krajowego do Księgi Pamiątkowej KŁ Orzeł w Domu Myśliwskim ” Bażantarnia” po zakończeniu polowania.

Polowanie prowadzili Prezes Jacek Dragun oraz Podłowczy Marian Halwas.