Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Słupsk

Relacja z konferencji naukowej – Łowiectwo na Pomorzu Środkowym a równowaga gatunków i równowaga społeczna

W dniu 18 maja 2023 roku odbyła się konferencja naukowa – Łowiectwo na Pomorzu Środkowym a równowaga gatunków i równowaga społeczna. Honorowym patronatem konferencję objął J.M. Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Organizatorami konferencji byli: Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku oraz Akademia Pomorska w Słupsku.

Uczestników konferencji przywitali Michał Pobiedziński – Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku, a także prof. dr hab. Zbigniew Osadowski Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku. List do uczestników spotkania skierował Łukasz Maciejunas Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.

Organizatorom konferencji przyświecała idea wskazania i uporządkowania rozbieżnych poglądów w zakresie prowadzonej gospodarki łowieckiej. Podjęta została próba zdefiniowania niektórych przyczyn spadku akceptacji społecznej w odniesieniu do zarządzania zasobami przyrodniczymi, w tym do łowiectwa, myśliwych i leśników.

Wydarzenie to zbiegło się jednocześnie z obchodzoną w bieżącym roku okrągłą – stuletnią rocznicą zjednoczenia stowarzyszeń łowieckich w Polsce, które następnie przyjęło nazwę Polski Związek Łowiecki, a także obchodzone niebawem stulecie Lasów Państwowych. Organizatorzy wspólnie uznali, iż najlepszą formą obchodów rocznicowych jest merytoryczna dyskusja, która będzie wkładem w osiąganie równowagi w obu przestrzeniach wymienionych w temacie konferencji.

Prelegentami byli naukowcy z siedmiu ośrodków akademickich (polskich i zagranicznych), przedstawiciel stowarzyszenia Forum dla Natury oraz reprezentant Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.

W konferencji o charakterze otwartym wzięło udział ponad 200 uczestników, w tym m.in. przedstawiciele nadleśnictw, Państwowej Straży Łowieckiej, Państwowej Straży Pożarnej, studenci Akademii Pomorskiej w Słupsku, uczniowie Technikum Leśnego w Warcinie, myśliwi słupskiego i gdańskiego okręgu PZŁ, przedstawiciele starostw i stowarzyszeń pozarządowych, przyszli adepci łowiectwa oraz inne osoby zainteresowane tematyką. Obecni byli również przedstawiciele mediów: Głos Pomorza, Radio Koszalin, Radio Gdańsk, Zbliżenia i Łowiec Polski.

Omawiana tematyka i wywołana dyskusja utwierdziły organizatorów w przekonaniu, że kontynuacja debaty – rozpoczętej podczas wspólnie organizowanych seminariów w dniach 1 i 2 grudnia 2022 roku w Szczecinku – jest absolutnie konieczna. Każde takie spotkanie wnosi wiele nowego oraz jest płaszczyzną do kolejnej wymiany poglądów. Służy także nawiązywaniu bądź rozszerzaniu współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie ekosystemami, w tym zwierzętami dziko żyjącymi oraz za badania naukowe i edukację.

Treść wystąpienia Dyrektora 18.05.2023

GALERIA:

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱