Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Słupsk

Słupski Klub Dian

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku informuje, że 22 lutego 2024 roku powołał „Słupski Klub Dian”.

Celem Klubu jest m.in. budowanie bliskich relacji wśród polujących kobiet poprzez wspólny wolontariat na rzecz wzmacniania świadomości społecznej w kwestii roli łowiectwa oraz w sprawie ochrony środowiska naturalnego, a także wzmacnianie aktywności kobiet i umiejętności związanych z kunsztem łowieckim. 

Do zadań Słupskiego Klubu Dian należy:

a) promowanie łowiectwa i ochrony środowiska wśród społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet
b) pomoc kobietom w procedurze wstępowania w poczet członków Polskiego Związku Łowieckiego
c) organizowanie spotkań i imprez propagujących Diany oraz łowiectwo, a także działania Zarządu Okręgowego PZŁ w Słupsku oraz kół łowieckich słupskiego okręgu PZŁ
d) prowadzenie działalności szkoleniowej z zakresu łowiectwa mającej na celu podniesienie kwalifikacji
e) współpraca z komisjami i klubami specjalistycznymi PZŁ
f) współpraca z pokrewnymi klubami i zrzeszeniami kobiet
g) współpraca z Zarządem Okręgowym PZŁ w Słupsku
h) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności w celu poprawy warunków bytowania zwierzyny
i) dbanie o dobry wizerunek łowiectwa i myśliwych wśród społeczności zamieszkującej tereny słupskiego okręgu PZŁ
j) współpraca ze szkołami w prowadzeniu edukacji przyrodniczo-łowieckiej i pracy wychowawczej wśród młodzieży z zakresu ochrony zwierzyny, opieki nad nią i zachowania naturalnego środowiska przyrodniczego.

Prezesem Klubu została kol. Anna Znamirowska, a Vice Prezesem – kol. Wioletta Łysko.

Członkiniami są również: Małgorzata Ollik-Szczesik, Marzena Placha.

Zapraszamy serdecznie Diany słupskiego okręgu Polskiego Związku Łowieckiego do zapoznania się z regulaminem Klubu i wstąpienia w jego szeregi (dokumenty do pobrania poniżej). 

Darzbór!!

Załączniki:

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱