Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Słupsk

Spotkanie robocze w sprawie ASF – powiat człuchowski 11 kwietnia 2024 r.

11 kwietnia 2024 r., z inicjatywy Pana Grzegorza Bąka – Nadleśniczego Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie, przeprowadzone zostało spotkanie robocze, dotyczące problematyki zwalczania wirusa ASF w powiecie człuchowskim. Powiat z uwagi na zlokalizowane tam licznych, przemysłowych hodowli trzody chlewnej należy do dziewięciu w kraju, w których zagęszczenia docelowe dzików powinny zostać ograniczone do zera.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Człuchowie, Starostwa Powiatowego w Człuchowie, Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku (kol. Jacek Dragun oraz Zbigniew Śmiechowski), zarządów kół łowieckich nadzorowanych przez Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie, przedstawiciele innych kół łowieckich z terenu powiatu człuchowskiego, przedstawiciele nadleśnictw Człuchów, Niedźwiady, Osusznica oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.

Podczas spotkania przedstawiono historię rozszerzania obszaru występowania wirusa ASF w Polsce od 2014 roku do dzisiaj oraz omówiono zasady bioasekuracji podczas polowań.

W trakcie merytorycznej dyskusji zgłoszono potrzebę wprowadzenia zmiany w zasadach zarządzania populacją dzika w kraju, polegającą m.in. na rezygnacji z odstrzałów sanitarnych na rzecz – wyłącznie odstrzałów planowych z jednoczesnym dofinansowaniem, odpowiednio dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich – do wszystkich odstrzelonych dzików. Sugerowana zmiana powinna uporządkować i ujednolicić procedury w dzierżawionych i zarządzanych obwodach łowieckich, z jednoczesną intensyfikacją odstrzału dzików.

Wskazano potrzebę przeprowadzenia akcji edukacyjnej społeczeństwa w zakresie odpowiedzialności myśliwych, wynikającej z koniecznego odstrzału w celu ograniczania liczebności populacji dzika w Polsce. Jest to ściśle związane z ryzykiem wystąpienia katastrofy w produkcji trzody chlewnej i w konsekwencji w przemyśle mięsnym w sektorze wieprzowiny.

Zwrócono także uwagę na potencjalne ryzyko wystąpienia wirusa ASF u dzików bytujących w granicach administracyjnych miast, na terenach zurbanizowanych oraz w ogrodzonych, wielkoobszarowych uprawach rolnych. Także w tym obszarze powinny zostać podjęte odpowiednie regulacje prawne, umożliwiające skuteczną eliminację dzików w tych terenów.

Zasugerowano, aby przedmiotowa notatka jako inicjatywa oddolna została przekazana za pośrednictwem instytucji nadrzędnych do właściwych agend rządowych.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱