Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Słupsk

Szkolenie z zakresu zasad postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji bobra europejskiego (Castor fiber) – 14 październik 2023 r.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku informuje, iż organizuje szkolenie, z zakresu zasad postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji bobra europejskiego (Castor fiber). Tematem szkolenia będą aspekty prawne odstrzału redukcyjnego bobra europejskiego na terenie kraju, biologia gatunku, metody odstrzału redukcyjnego, postępowanie z tuszami.

Szkolenie odbędzie się 14.10.2023 roku (sobota) w godzinach 9:00 – 13:00 w siedzibie słupskiego okręgu Polskiego Związku Łowieckiego (ul. Nowowiejska 13, 76-200 Słupsk)

Do szkolenia z zakresu zasad postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji bobra europejskiego (Castor fiber) mogą przystąpić myśliwi posiadający podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania. Uczestnictwo w szkoleniu jest jednoznaczne z otrzymaniem wpisu do rejestru osób uprawnionych do odstrzału redukcyjnego bobra zgodnie z porozumieniem GDOŚ i ZG PZŁ, które potwierdzone będzie odpowiednim indywidualnym zaświadczeniem.

Osoby chętne do uczestnictwa w szkoleniu zobowiązane są do przesłania drogą mailową na adres: szkoleniaslupsk@pzlow.pl formularza zgłoszeniowego oraz dokonania opłaty w wysokości 150 zł do dnia 9.10.2023 roku. Opłaty należy dokonać na konto ZO PZŁ Słupsk – BANK PEKAO SA I/O SŁUPSK 56 1240 3770 1111 0000 4068 2943.

Załącznik: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱