Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Egzaminy poprawkowe na uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania – 20-21.10.2022 rok

Zawiadomienie

Na podstawie § 5 ust. 2 oraz § 16  ust. 1   Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej zarządza j/n:

  1. Wyznacza się termin egzaminu pisemnego (test wyboru), mającego na celu uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania na dzień 20.10.2022r. o godz. 08:30 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Słupsku przy ul. Nowowiejskiej 13.
  2. Wyznacza się termin egzaminu ustnego, mającego na celu uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania w dniu 20.10.2022r. od godz. 8:30.
  3. Wyznacza się termin egzaminu praktycznego, mającego na celu uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania w dniu 21.10.2022r. od godz. 9:00 na Strzelnicy  Myśliwskiej w Miastku. Na egzamin praktyczny (strzelecki) należy stawić się z opiekunem, oraz stosowną ilością amunicji.
  4. Wnioski o przystąpienie do egzaminu należy przesłać pocztą tradycyjną bądź elektroniczną (szkoleniaslupsk@pzlow.pl) do siedziby tut. ZO według załączonego wzoru do dnia 15.10.2022r. Osoby, które nie złożą wniosku w terminie, nie będą miały możliwości przystąpienia do egzaminu.
  5. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu pisemnego zdający ma prawo przystąpić do egzaminu praktycznego bez względu na wynik egzaminu ustnego.
  6. W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z biurem tut. Zarządu Okręgowego.

Załącznik:

Wniosek o przystąpienie do egzaminu

Udostępnij
Twitter
WhatsApp