Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Egzaminy poprawkowe na uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania – 20-21.10.2022 rok.

Zawiadomienie:

Na podstawie § 5 ust. 2 oraz § 16  ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uprawnień selekcjonerskich do wykonywania polowania, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej zarządza j/n:

  1. Wyznacza się termin egzaminu pisemnego (test wyboru), mającego na celu uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania na dzień 20.10.2022r. od godz. 8:30 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Słupsku przy ul. Nowowiejskiej 13.
  2. Wyznacza się termin egzaminu ustnego, mającego na celu uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania na dzień 20.10.2022r. od godz. 08:30.
  3. Wnioski o przystąpienie do egzaminu należy przesłać  do siedziby tut. ZO pocztą tradycyjną bądź elektroniczną (szkoleniaslupsk@pzlow.pl), według załączonego wzoru do dnia 15.10.2022r. Osoby, które nie złożą wniosku w terminie, nie będą miały możliwości przystąpienia do egzaminu.
  4. W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z biurem tut. Zarządu Okręgowego

Załącznik:

Wniosek o przystąpienie do egzaminu

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp