FACEBOOK ZARZĄDU OKRĘGOWEGO PZŁ W SŁUPSKU

FACEBOOK ZARZĄDU OKRĘGOWEGO PZŁ W SŁUPSKU

Informujemy, że Biuro Zarządu Okręgowego PZŁ w Słupsku prowadzi swoją stronę na portalu społecznościowym Facebook. Zachęcamy wszystkich, którzy posiadają ciekawe informacje o tematyce związanej z łowiectwem, o przesyłanie ich na E-mail . Prosimy o wysyłanie zdjęć z jubileuszy Kół Łowieckich, spotkań z młodzieżą, ciekawych historii z łowisk i wszystkich informacji dzięki którym będziemy mogli promować Polskie Łowiectwo. Zapraszamy zainteresowanych do odwiedzania naszej strony i tworzenia jej razem z nami.

Adres do strony Facebook Zarządu Okręgowego PZŁ w Słupsku https://www.facebook.com/Polski-Zwi%C4%85zek-%C5%81owiecki-Zarz%C4%85d-Okr%C4%99gowy-w-S%C5%82upsku-1623581591282297/