Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Słupsk

Hybrydowe szkolenie „bobrowe” – 24 listopad 2023 r.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku ze względu na liczne prośby myśliwych o organizację kolejnego szkolenia z zakresu zasad postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji bobra europejskiego (Castor fiber) informuje, że odbędzie się ono 24 listopada 2023 roku. Tematem szkolenia będą aspekty prawne odstrzału redukcyjnego bobra europejskiego na terenie kraju biologia gatunku, metody odstrzału redukcyjnego, postępowanie z tuszami.

Szkolenie zorganizowane zostanie w sposób hybrydowy tj. on-line i stacjonarnie – 24.11.2023 roku (piątek) w godzinach 15:00 – 19:00 w siedzibie słupskiego okręgu Polskiego Związku Łowieckiego (ul. Nowowiejska 13, 76-200 Słupsk) oraz na platformie internetowej ClickMeeting.

Do szkolenia z zakresu zasad postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji bobra europejskiego (Castor fiber) mogą przystąpić myśliwi posiadający podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania. Uczestnictwo w szkoleniu jest jednoznaczne z otrzymaniem wpisu do rejestru osób uprawnionych do odstrzału redukcyjnego bobra zgodnie z porozumieniem GDOŚ i ZG PZŁ, które potwierdzone będzie odpowiednim indywidualnym zaświadczeniem.

Osoby chętne do uczestnictwa w szkoleniu zobowiązane są do przesłania drogą mailową na adres: szkoleniaslupsk@pzlow.pl formularza zgłoszeniowego oraz dokonania opłaty w wysokości 150 zł do dnia 17.11.2023 roku. Opłaty należy dokonać na konto ZO PZŁ Słupsk – BANK PEKAO SA I/O SŁUPSK 56 1240 3770 1111 0000 4068 2943.

Załącznik:

  1. Zgłoszenie udziału w kursie Bobrowym 2023
  2. Instrukcja
Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱