Myśliwi dzieciom

Myśliwi dzieciom

Dnia 22 października 2019 r. w ramach współpracy ze szkołami nasz kolega Andrzej Sobolewski przeprowadził zajęcia z zakresu gospodarki łowieckiej w pobliskim przedszkolu „Akademia malucha”. Tematem zajęć była charakterystyka zwierząt z rodziny jeleniowatych, które zamieszkują nasze lasy. Dzieci miały okazję posłuchać odgłosów takich gatunków jak jeleń czy sarna, a także zobaczyć zrzuty jelenia, daniela oraz kozła. Ta atrakcja bardzo spodobała się dzieciom i wzbudziła szerokie zainteresowanie. Serdecznie dziękujemy koledze Andrzejowi Sobolewskiemu za poświęcony czas i wiedzę przekazaną młodzieży szkolnej.