Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

WAŻNE ‼️‼️

Informujemy, że w dniu wczorajszym (19.09.2019) w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1782 zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (20.09.2019 r.), z wyjątkiem § 1 pkt 15 i 17–19, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

poniżej link do treści rozporządzenia prosimy o zapoznanie się ze znacznymi zmianami📣
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1782/1

Rozporządzenie Ministra Środowiska