Przekaż 1,5 % podatku dla zwierzyny drobnej - FUNDACJA HODOWLI I REINTRODUKCJI ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH (KRS: 0000319773)

Zarząd Okręgowy Słupsk

Przesunięcie obowiązku przedstawienia badań lekarskich myśliwych

Jak wynika z informacji, dostępnych na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego. Wskutek zmiany stanu prawnego stan zagrożenia epidemicznego zostaje przedłużony do dnia 31 marca 2023 r. Podpisane rozporządzenie zostało już skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw, a termin jego wejścia w życie określono na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zmiana stanu prawnego ma znaczenie dla myśliwych w kontekście obowiązku przeprowadzania badań lekarskich w związku z posiadaniem pozwolenia na broń myśliwską i konieczności przedstawienia właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskiego i psychologicznego; obowiązek ten wynika z przepisu art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

Przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego powoduje, że termin przedstawienia wspomnianych orzeczeń zostaje przesunięty do dnia 29 czerwca 2023 r. włącznie (pierwotnym terminem był dzień 31 marca 2023 r.), co wynika z przepisu art. 12d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa covidowa), zgodnie z którym terminy przedstawienia właściwemu organowi Policji orzeczeń lekarskich i psychologicznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy o broni i amunicji, przedłuża się do 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Tym 90 – tym dniem będzie właśnie 29 czerwca 2023 r.

Istotne jest to, że przepis art. 12d specustawy covidowej termin jedynie wydłuża, a nie wyłącza obowiązek przeprowadzenia badań i przedstawienia orzeczeń. O ile zatem badania wynikające z art. 15 ust. 4 ustawy o broni i amunicji myśliwi, którzy pozwolenia na broń uzyskali przed dniem 1 kwietnia 2018 r., mogą przeprowadzić już po dniu 1 stycznia 2023 r. (tu stan prawny nie uległ do tej poru zmianie) to obowiązek przedstawienia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego upływa – w aktualnym stanie prawnym – w dniu 29 czerwca 2023 r.

Trzeba mieć natomiast na uwadze to, że Sejm RP pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (druk sejmowy 2842) przewidującym w przepisie art. 11 pkt 3) projektu w ogóle wyeliminowanie obowiązku poddawania się przez myśliwych badaniom z art. 15 ust. 4 ustawy o broni i amunicji i przedstawiania wspomnianych orzeczeń. O postępach prac nad tą ustawą Zarząd Główny będzie informował na bieżąco.

W aktualnym stanie prawnym Zarząd Główny sugeruje myśliwym, których dotyczy obowiązek przeprowadzenia badań, wstrzymanie się do końca marca 2023 r. z przeprowadzeniem tych badań; do tego czasu najpewniej wyklaruje się sytuacja co do zmiany stanu prawnego wynikającego ze wspomnianego wyżej projektu ustawy.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp