Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Szkolenie weterynaryjne 19-20.02.2022 rok

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku informuje iż organizuje szkolenie z zakresu wiedzy wymaganej od osób, które polują na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzania szkoleń myśliwych (Dz. U. Nr. 235, poz.1548).

Szkolenie odbędzie się w dniach 19-20 lutego 2022 roku. Wykłady będą prowadzone online za pośrednictwem platformy internetowej – Clickmeeting i trwać będą od godziny 8:00 do 16:00. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest uiszczenie opłaty w wysokości 100 zł na numer rachunku bankowego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku: 56 1240 3770 1111 0000 4068 2943 z dopiskiem: szkolenie weterynaryjne – imię i nazwisko.

Osoby chętne do odbycia szkolenia, prócz uiszczenia opłaty, muszą zgłosić swój akces do dnia 4 lutego 2022 roku poprzez przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres e-mail: szkoleniaslupsk@pzlow.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby biura: ul. Nowowiejska 13, 76-200 Słupsk. Wszystkie informacje wraz z instrukcją logowania i linkiem przekierowującym do zajęć przesłane będą do uczestników drogą mailową.

Po weryfikacji obecności na kursie dla każdego uczestnika zostaną wystawione indywidualne zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia. Zaświadczenia ważne są przez 10 lat.

Ilość miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność wpływu zgłoszeń. Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy limit szkolenia, Zarząd Okręgowy PZŁ w Słupsku zorganizuje kolejne szkolenie.

Apelujemy o uczestnictwo w szkoleniu myśliwych, których zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia straciło bądź niebawem straci ważność.

Załączniki:

  1. Zgłoszenie
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26.11.2010 r.
  3. Regulamin
  4. Program szkolenia

 

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp