Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

W ubezpieczeniowej optyce – odcinek 4.

To już czwarty odcinek w ramach cyklu „W ubezpieczeniowej optyce”. Nasi brokerzy przybliżą możliwości ubezpieczenia rodziny myśliwych oraz przedstawią najważniejsze informacje na temat programu Junior.

Myśliwi zrzeszeni w PZŁ mogą skorzystać z dedykowanego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), zarówno dla siebie samych jak i własnej rodziny (dzieci, współmałżonka bądź partnera). Ubezpieczenie chroni na okoliczności konsekwencji nieszczęśliwych wypadków w drodze do pracy lub szkoły, a także podczas pobytu w każdym z tych miejsc.

Dzieci myśliwych w wieku 13-18 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych jest członkiem PZŁ mogą dodatkowo skorzystać z programu Junior.

 Ubezpieczenie pokrywa świadczenia związane z następstwami nieszczęśliwych wypadków podczas treningów na strzelnicy. Ochrona obejmuje również współzawodnictwo w dyscyplinach wchodzących w skład prawideł strzelań myśliwskich, prowadzonych przez PZŁ.

Posłuchajmy brokerów i dowiedzmy się więcej na temat obu rozwiązań. Szczególnie, że mamy bardzo dobre wieści dla zainteresowanych Juniorem.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp