Wysokość składki i ubezpieczenia na 2022 r.

Wysokość składki i ubezpieczenia na 2022 r.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku informuje, że Naczelna Rada Łowiecka w dniu 5 listopada 2021 roku podjęła uchwałę w sprawie ustalenia składki członkowskiej do PZŁ.

Wysokość składek członkowskich od osób fizycznych i ubezpieczenia na rok 2022 kształtuje się następująco:

a)     Składka normalna – 350 zł plus ubezpieczenie 43 zł – razem 393 zł,
b)     Składka ulgowa, o której mowa w § 124 ust. 2 statutu PZŁ – 175 zł plus ubezpieczenie 43 zł – razem 218 zł,
c)     Składka ulgowa, o której mowa w § 124 ust. 3 statutu PZŁ – 87,5 zł plus ubezpieczenie 43 zł – razem 130,5 zł.

Przypominamy, że:

– członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na Zrzeszenie za pośrednictwem wskazanego koła łowieckiego, do którego należy.

– członek niezrzeszony w kole łowieckim uiszcza składkę na Zrzeszenie we właściwym Zarządzie okręgowym. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko myśliwego, za którego opłacana jest składka.

Składki prosimy wpłacać na konto bankowe słupskiego okręgu PZŁ:
BANK PEKAO SA I/O SŁUPSK 56 1240 3770 1111 0000 4068 2943

Składkę uiszcza się w terminie do 31 grudnia.