Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zawarcie porozumienia z Akademią Pomorską w Słupsku

05 maja 2022 roku Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku (reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu – Michała Pobiedzińskiego) podpisał porozumienie z Akademią Pomorską w Słupsku (reprezentowaną przez Rektora dr. hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego prof. AP), którego celem jest rozwijanie współpracy w zakresie realizacji celów ustawowych w zakresie szerokorozumianej ochrony przyrody oraz bioróżnorodności środowiska naturalnego poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć o charakterze naukowym, kulturowym oraz społecznym w Słupsku oraz terenach przyległych. 

Jednym z pierwszych planowanych przedsięwzięć jest wspólna organizacja konferencji dotyczącej inwazyjnych gatunków obcych zwierząt i roślin występujących w Polsce. Szczegóły dotyczące tej konferencji zostaną przedstawione w terminie późniejszym. 

Wierzymy, że współpraca z Akademią Pomorską w Słupsku przyniesie zamierzone efekty, o których będziemy informować na bieżąco. 

Autor zdjęć:  Wojciech Bielecki

Udostępnij
Twitter
WhatsApp